Údržby hřišť

Údržba a čištění pomocí strojů SMG

Přídavné provzdušňovací zařízení pro – údržba umělých trávníků: celý udržovaný trávník se provzdušní s přídavným de kompaktním přídavným zařízením. Tím se plocha umělých trávníků změkčí a uvolní se sešlapaný gumigranulát. Tímto se docílí lepší vyčištěni gumigranulátu a zlepší se vlastnosti pružnosti-šoku absorpce a zlepší se odskok míče.

2 x 1 hodina

Přídavné čistící zařízení s rotačními kartáči – údržba umělých trávníků: čištění granulátu s přídavnými rotačními kartáči a odsávání prachu a nečistot. Při provádění této údržby umělých trávníků zbavujeme hřiště mechanických nečistot jako jsou kamínky, listí, jehličí atd. Nečistoty se zachytávají přes systému sít v sběrném sítu a čistý granulát se vrací na umělý trávník hřiště. Současně je odsáván prach, který se zachytává v zásobníku za řidičem. Filtr se průběžně během jízdy čistí. Pracovník si podle znečištění nastavuje zařízení tak, že může pročistit granulát až do hloubky 10mm.

2x 1,5 – 2,5 hodin

Příčný pevný kartáč s odsáváním – údržba umělých trávníků: překartáčování umělého trávníku hrací plochy s přídavným příčným kartáčem s odsáváním. Pří tomto kartáčování umělého trávníku dokonale srovnáme gumigranulát a postavíme přízy. Tím zajistíme dokonale stejné herní podmínky při pohybu hráče a stejné vlastnosti odskoku a koulení míče na umělém trávníku.

2 x 45min

Rozšířená a doplňsková údržba hřiště

Rotační kartáč – údržba umělých trávníků: na podzim a při silně znečištěném umělého trávníku. Před vlastní údržbou zbavíme umělý trávník hrací plochy hrubých nečistot. Výšku kartáče nastavíme na úroveň příze, abychom pouze odebírali nečistoty a granulát zůstal v umělém trávníku.

2 hodiny

Násypka na doplňování gumigranulátu – údržba umělých trávníků: pro doplňování gumigranulátu si nastavíme množství, kolik chceme gumigranulátu doplnit. Provádí se individuálně a rovnoměrně po celém umělém trávníku hrací plochy. Pak se musí celá plocha překartáčovat příčným kartáčem.

2 hodiny

Pluh na sníh – údržba umělých trávníků: v zimních měsících odklidíme větší množství sněhu z umělého trávíku do krajů hřiště. Hřiště potom můžeme provzdušnit a překartáčovat. Když je granulát mokrý, nemůžeme provádět čištění s odsáváním
Kontrola spojů a lajnování – údržba umělých trávníků: při každé návštěvě provede technik kontrolu umělého trávíku hřiště a to hlavně spojů a lajn. O stavu umělého trávníku hřiště bude uživateli předán písemný protokol.